Školy

MAMUZ Museum Mistelbach

Zažít a objevovat je hlavním heslem muzea MAMUZ Mistelbach v roce 2020!

Hluboko v džungli Střední Ameriky se dodnes tyčí impozantní kamenné chrámy a paláce fascinující kultury Mayů. V době svého rozmachu mezi lety 250 a 900 n. l. se jednalo o vyspělou kulturu, jejíž vymoženosti v oblasti umění a vědy nás neustále udivují.

V roce 2020 se Muzeum MAMUZ Mistelbach bude věnovat kultuře Mayů, která je opředena pověstmi, a poprvé za 25 let tak představí obsáhlou výstavu na toto téma v Rakousku. Výstava nabídne bližší pohled na životní prostředí Mayů jak v tropické nížině, tak na vulkanické hornatině Guatemaly. Jak Mayové docílili takového kulturního rozkvětu i navzdory těžkým životním podmínkám? Jak organizovali společné žití? A co bylo příčinou selhání této vyspělé kultury?

Výstava zahrnuje více než 200 originálních předmětů ze Střední Ameriky, přičemž velká část je v Evropě k vidění poprvé. Zlatým hřebem je velké množství exponátů z nefritu. Nejnovější výsledky výzkumů, které se opírají o archeologické vykopávky a překlady mayského písma, ukazují zcela nový pohled na sociální a kulturní život této vyspělé kultury.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List