Keltové

Buy tickets

Museum Mistelbach Museum Mistelbach

Keltové jsou fascinující! Do dnešních dnů jsou Keltové opředeni spoustou příběhů, ale která vyprávění jsou pravdivá a která naopak patří do říše mýtů? Řekové a Římané používali označení „Keltové“ nebo „Galové“ pro skupiny, které byly z jejich pohledu „barbaři“. Ale byli to skutečně barbaři? Muzeum MAMUZ v Mistelbachu se v roce 2023 věnuje jejich mimořádné kultuře výstavou KELTOVÉ. Pozornost je přitom upřena na běžný každodenní život, umění a rituály, které nám přibližují svět, ve kterém žili Keltové, vyprávějí jednotlivé životní příběhy a vyvracejí zažitá klišé.

Jak byla organizována jejich sídla? Které nálezy ještě dnes vypovídají o keltském kovářském umění a výrobě skla? Jak uctívali ve velkých chrámových komplexech svá božstva Toutatise (Teutatese) nebo Cernunna? A proč Julius Caesar popisoval Kelty jako chrabré bojovníky?

Návštěvníci se mohou těšit na nové vědecké poznatky a jedinečné nálezy, jako jsou figurky ptáků z Haselbachu nebo kvádrové (podlouhlé) hrací kostky ze Stradonic, které byly objeveny díky výzkumům z posledních dvaceti let.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List