Od pravěku až po středověk

Buy tickets

40.000 let vývoje člověka je v zámku Asparn/Zaya doloženo původními objekty i přilehlým venkovním archeologickým areálem s historickými obytnými a hospodářskými budovami. K expozici pravěkých dějin přibyly v roce 2014 rané dějiny a předměty středověké archeologie z Dolního Rakouska.

Na třech poschodích s přibližně 1.100 m² výstavní plochy uvádí muzeum zcela novou, napínavou a dobrodružnou výstavu o vývoji a vymoženostech lidstva.

Výstava podává podrobný přehled o pravěku, raných dějinách a středověké archeologii. Dějiny ožívají jak díky původním objektům, tak i interaktivním stanovištím. Návštěvníci se zde mohou naučit, jak napsat své jméno v runách, nebo jak různě náročné je zpracování mědi, bronzu a železa.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List