Školy

Prohlídky v muzeu MAMUZ Mistelbach

Poznávací programy Poznávací programy pro všechny věkové kategorie

Prohlídky

V 8. století př. Kr. došlo ve střední Evropě k zásadním změnám. S nástupem železa jako nového materiálu skončila doba bronzová a v rané době železné (přibližně 750–450 př. Kr.) vznikla zcela nová kultura, pro kterou se podle významného naleziště v Horním Rakousku vžilo pojmenování halštatská kultura.

Pod vlivem vyspělých kultur z oblasti Středozemního moře se postupně měnily náboženské představy a vznikl nový umělecký styl – svědky tehdejšího duchovního světa jsou figurální motivy. V monumentálních mohylách se nacházely bohatě vybavené hroby velmožů, kteří zbohatli z obchodu, těžby soli a železa a také při válečných taženích. Jejich hroby jsou dodnes svědectvím jejich někdejšího bohatství, moci a vztahů s dávnými vyspělými kulturami z oblasti Středomoří. Pro tuto epochu jsou typické nové technologie, nové umělecké formy, nádherné nádoby a četné předměty náboženského charakteru. Ve střední Evropě vznikala první království doby železné.

1 hodina € 4,00 / žák (včetně vstupného, NÖ Card neplatná)

Rádi zodpovíme Vaše dotazy a vyřídíme objednávky na tel. č. +43 2572/20719-494 nebo e-mailem

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List