Přátelé MAMUZ

Podporujte muzeum a výzkum pravěkých a raných dějin Dolního Rakouska jako člen Spolku přátel MAMUZ. Získáte tím řadu výhod.

MAMUZ | řádný člen | € 25,- ročně

 • volný vstup do Muzea pravěku MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach
 • pozvánka na zahájení výstav
 • 1 x ročně exkluzivní prohlídka s průvodcem pro Spolek přátel muzea MAMUZ
 • pravidelné informace a volný vstup na akce MAMUZ (kromě večerních akcí, akcí jiných pořadatelů)
 • pozvánky na exkurze a přednášky
 • 20 % sleva na veškeré zboží v prodejně muzea (vyjma knih za vázané ceny)
 • zlevněný vstup pro doprovodnou osobu

 

MAMUZ | student | € 15,- ročně

 • Volný vstup do Muzea pravěku MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach (studenti do 26 let)
 • všechny ostatní výhody: viz MAMUZ | řádný člen


MAMUZ | ve dvou | € 40,- ročně

 • volný vstup do Muzea pravěku MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach pro dvě osoby (se stejným bydlištěm)
 • 20 % sleva na vlastní publikace MAMUZ
 • všechny ostatní výhody: viz MAMUZ | řádný člen

 

MAMUZ | sponzor | € 150,-

 • volný vstup do Muzea pravěku MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach pro dvě dospělé osoby a až 3 děti (do 18 let)
 • po jednom exempláři aktuálních tištěných průvodců
 • 50 % sleva na vlastní publikace MAMUZ
 • volný vstup na odborné konference MAMUZ pro 1 osobu
 • všechny ostatní výhody: viz MAMUZ | řádný člen


 MAMUZ | podpůrný člen | € 500,-

 • volný vstup do Muzea pravěku MAMUZ zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach pro 2 osoby (se stejným bydlištěm)
 • možnost pronájmu prostor za zvýhodněných podmínek
 • 50% sleva na vlastní publikace MAMUZ
 • pozvánka na prohlídky s průvodcem před oficiálním zahájením výstav
 • každoroční exkluzívní soukromá prohlídka s ředitelem a/nebo vedoucím odborného oddělení v jednom z výstavních míst MAMUZ (včetně až 3 doprovodných osob)
 • všechny ostatní výhody: viz MAMUZ | řádný člen
 • Členství platí na celý kalendářní rok (vždy od ledna do prosince) a prodlužuje se automaticky zaplacením členského příspěvku o jednu sezónu, pokud je písemně nevypovíte nejpozději k 30. listopadu stávajícího roku. Ukončení členství ve Spolku přátel muzea MAMUZ je kdykoli možné. Již zaplacené členské příspěvky na stávající rok se nevrací ani poměrnou částkou.
 • Za každého nově získaného nového člena Vám odečteme € 5,- z příštího ročního členského příspěvku.


informace & přihlášky: 

Sídlo spolku:
předsedkyně Mag. Verena Sonnleitner
jednatel Josef Lahner
p.a. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, 
Hauptplatz 4 – 5, 2130 Mistelbach
kontakt: 02572/9025

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List