Muzeum Mistelbach

MAYA

Hluboko v džungli Střední Ameriky se dodnes tyčí impozantní kamenné chrámy a paláce fascinující kultury Mayů. V době svého rozmachu mezi lety 250 a 900 n. l. se jednalo o vyspělou kulturu, jejíž vymoženosti v oblasti umění a vědy nás neustále udivují.

V roce 2021 se Muzeum MAMUZ Mistelbach bude věnovat kultuře Mayů, která je opředena pověstmi, a poprvé za 25 let tak představí obsáhlou výstavu na toto téma v Rakousku. Výstava nabídne bližší pohled na životní prostředí Mayů jak v tropické nížině, tak na vulkanické hornatině Guatemaly. Jak Mayové docílili takového kulturního rozkvětu i navzdory těžkým životním podmínkám? Jak organizovali společné žití? A co bylo příčinou selhání této vyspělé kultury?

Výstava zahrnuje více než 200 originálních předmětů ze Střední Ameriky, přičemž velká část je v Evropě k vidění poprvé. Zlatým hřebem je velké množství exponátů z nefritu. Nejnovější výsledky výzkumů, které se opírají o archeologické vykopávky a překlady mayského písma, ukazují zcela nový pohled na sociální a kulturní život této vyspělé kultury.

1 hodina – 12 € za osobu Vstupenka platí i do muzea MAMUZ zámek Asparn/Zaya (bez průvodce). 

Workshopy Změny – důsledky a příležitosti

Epidemie, změna klimatu, nové mocenské vztahy, nedostatek zdrojů ale i touha po dalším vývoji nutí společnosti – i Maye – ke změnám.

Co to má společného se mnou? Reflektujeme tak naše dosavadní a budoucí změny ve škole, zaměstnání nebo volném čase a stejně tak jejich důsledky a příležitosti k dalšímu vývoji.

1 hodina (bez dopravy) – 15 € za osobu (bez dopravy)

Pro objednávky, dotazy a další informace nás kontaktujte na telefonním čísle +43 (0)2572/20719-496 nebo e-mailem 

Nabídka pro skupiny min. 15 osob. NÖ-Card je u skupinových nabídek neplatná. Není-li uvedeno jinak, je vstupné zahrnuto v ceně.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List