POZOR STAVENIŠTĚ. Stavba a bydlení ve středověku

Karten kaufen

Jak se v dobách středověku stavěly jednoduché domy a velké hrady? Jaké prostředky byly k dispozici? A jakou funkci měly jednotlivé stavby? Výstava „POZOR STAVENIŠTĚ. Stavba a bydlení ve středověku“ nahlíží středověkým stavebním mistrům přes ramena a ukazuje život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech na území Dolního Rakouska a Čech: stejně tak se můžete seznámit se zemědělstvím, tehdejším jídelníčkem a také chodem v domácnosti a obchodu.

Souběžně bude v roce 2020 v archeologickém venkovním areálu postaven kostel z období raného středověku.

Mein Besuch

0 Einträge Eintrag

Voraussichtliche Besuchszeit

Liste senden