STAŇTE SE PŘÁTELI

© MAMUZ

Podporujte MAMUZ

Spolek přátel MAMUZ byl založen v roce 1968 jako „Spolek přátel dolnorakouského Zemského muzea pravěkých dějin v Asparn“. Od samého počátku podporuje spolek ideově i materiálně cíle a projekty Dolního Rakouska ohledně výzkumu pravěkých a raných dějin. Spolek přátel MAMUZ financuje archeologické experimenty i vědecké konference, čímž zpřístupňuje historická témata široké veřejnosti. Spolek se účastní akcí a zasazuje se o jejich úspěšnou prezentaci na veřejnosti. Snaží se oslovit co nejširší publikum a rozšiřovat své vlastní řady.
 
Přátelé MAMUZu se setkávají při vernisážích, přednáškách a jiných akcích, které MAMUZ pořádá, a mají možnost využívat celou řadu výhod v rámci exkluzivního členského programu.
 
Staňte se i Vy členem Spolku přátel MAMUZ! Podpořte muzeum a získejte atraktivní členské výhody!
 
V případě zájmu kontaktujte 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List