Školy

Školy

Prohlídky a workshopy v MAMUZ

Prohlídky s průvodcem   a workshopy v muzeu MAMUZ

Pravěké muzeum MAMUZ nabízí pro vaše školní výlety širokou paletu programů ve svých dvou sídlech.

Pro rezervace, dotazy a další informace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +43(0)2572/20719-490 nebo na adrese

Kulturní výchova v muzeu MAMUZ

Muzeum MAMUZ se soustřeďuje především na názorné zprostředkování znalostí o pravěku, raných dějinách a středověké archeologii. Aktivní zapojování návštěvníků nejen do historických slavností, ale i do prohlídek, a seminářů navodí emoční sepětí s historií a životem našich předků. Pro školní třídy všech věkových   kategorií připravujeme zvláštní kulturněvýchové programy v areálu muzea, přičemž si učitelé mohou vybírat z prohlídek s průvodcem na vybrané téma či z dobrodružných výprav a aktivit. Všechny nabídky doprovázejí specialisté na kulturní výchovu, kteří se na svou práci v muzeu o pravěku předem odborně vzdělávají. Kromě odborných seminářů zaměřených na transfer vědomostí (učební   materiály, kurátorské prohlídky s průvodcem, interaktivní hospitace a výstupy k vybraným seminárním tématům) absolvují budoucí specialisté semináře v oborech kulturní výchovy, mediace, neverbálního projevu a rétoriky. Naše muzeum MAMUZ přitom klade velký důraz na obsah a formu vysoce kvalitní prohlídky s průvodcem a proto jsme kromě přípravných školení vypracovali i zvláštní portfolio jako informační a organizační příručku se   základními informacemi o činnosti muzea.

 

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List