Výkumná laboratoř

© MAMUZ

Výkumná laboratoř

Bádat a objevovat – Nová výzkumná laboratoř otvírá okno do světa vědy

V laboratoři mohou mladší i starší návštěvníci přičichnout k badatelské práci archeologů. Na modelu je patrné, jak probíhají archeologické vykopávky. Na restaurátorském stole se názorně předvádí, jak z hromady střepů vzniká katalogizovaná a časově zařazená hliněná nádoba, a na vedlejších badatelských stolech je názorně vidět zpracování kovů, dřeva a botanických nálezů. Vybaveni mikroskopem a časovou osou se návštěvníci mohou sami ocitnout v kůži badatelů.

Formou hry mohou návštěvníci otestovat, pro jaký typ badatele mají vlohy nebo zda umí rozeznat rostliny.

Pohodlný čtenářský koutek s mnoha knihami a hudební stanoviště lákají k zastavení v zámku Asparn.

Školní třídy si mohou výzkumnou laboratoř rezervovat. Program „Archäologie - Forschen und Entdecken“ nadchne každého mladého badatele.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List