MAYA

Buy tickets

Muzeum MAMUZ Mistelbach pořádá v roce 2021 výstavu o strhující mayské kultuře – v Rakousku poprvé po 25 letech formou obsáhlé přehlídky. Výstava podrobně přibližuje život Mayů v tropických nížinách i na sopečné náhorní planině Guatemaly. Jak dokázali navzdory obtížným klimatickým podmínkám zajistit potravu pro tak početnou populaci, aniž by přitom zničili své životní prostředí? Jak organizovali své soužití? A co bylo příčinou úpadku jejich rané vyspělé civilizace? Bližší pohled na mayskou kulturu přináší překvapivé aktuální otázky. Výstava prezentuje 200 originálních exponátů z Guatemaly, umožňujících napínavou cestu do pestré mayské minulosti.

Hluboko v džungli Střední Ameriky se dodnes vypínají impozantní kamenné pyramidy a paláce. V letech největšího rozkvětu 250 až 900 n.l. vytvořili Mayové mocnou vyspělou kulturu, jejíž úspěchy nás ohromují dodnes: sestavili přesný kalendář, naučili se žít v souladu s tropickým ekosystémem a vyvinuli složité hieroglyfické písmo. Mayská území v deštných pralesích dnešního Mexika, Guatemaly, Belize, Hondurasu a El Salvadoru byly ve své době vůbec nejhustěji osídlenými oblastmi.

Nové poznatky o Mayích

Kdysi nejvyspělejší kultura amerického kontinentu upadla v Evropě na dlouhou dobu v zapomnění. Teprve v posledních desetiletích se archeologům, historikům a paleografům podařilo Maye znovuobjevit a přitom narazit na úžasné věci. „Využitím moderních technologií a rozluštěním mayského písma došlo v našem poznání mayské kultury v posledních letech k velkému posunu. Nyní si uvědomujeme, že Mayové byli nejen nejdůležitější civilizací Staré Ameriky, ale porozuměli jsme lépe i tomu, jak žili, snili a mysleli,“ objasňuje kurátor Nikolai Grube.

Mimořádná výstava „MAYA“ v MAMUZu přibližuje nejnovější vědecké poznatky o zemědělství, náboženství, společenském pořádku a politických vztazích mezi mayskými královstvími. Návštěvníci se dozvědí, jak Mayové žili ve městech, na venkově a na velkolepých královských dvorech. Kromě toho si uvědomí, že mayská kultura nezanikla po pádu velkých měst ani po klimatických změnách a příchodu španělských vetřelců, nýbrž – byť v mnohem menším rozsahu – přetrvala a přesunula se do jiných oblastí Mezoameriky. Mayové se dokázali, jako téměř žádná jiná civilizace, přizpůsobit novým životním podmínkám.

„Výstava nás vezme na napínavou cestu objevování Ameriky a přiblíží nám komplexní společnost, veskrze srovnatelnou s vyspělými ranými evropskými civilizacemi. Mayům se podařilo zdánlivě jednoduchými prostředky vybudovat vysoce rozvinutou kulturu uprostřed tropického deštného pralesa. Je překvapivé, jak mohla jejich společnost v křehkém ekosystému přetrvat více než tisíc let,“ říká Franz Pieler, vědecký ředitel MAMUZu.

Přehlídka exponátů z Guatemaly

Přehlídka zahrnuje 200 původních exponátů z Guatemaly, z nichž většina dosud nebyla v Evropě k zhlédnutí. Přibližně polovina sbírky je veřejnosti zpřístupněna vůbec poprvé. Mimořádným a pro výstavy v Evropě neobvyklým vrcholem je velké množství exponátů z jadeitu, včetně jadeitových šperků ze skvostných obleků mayských panovníků. Hieroglyfické nápisy na stélách přibližují návštěvníkům v překladu mayský pohled na svět. Výběr exponátů je jedinečný a v této podobě nebyl dosud prezentován na žádné jiné výstavě.

Exponáty jsou zapůjčeny ze sbírek Museo Nacional de Arqueología y Etnología (MUNAE), Národního muzea archeologie a etnologie v Guatemale. „Zvláštností výstavy je zaručený legální původ všech vystavených exponátů. Pocházejí z legálně provedených archeologických vykopávek v Guatemale. Jako evropské muzeum cítíme zodpovědnost a úctu k Mayům, a proto nevystavujeme žádné kulturní statky nabyté či přivlastněné ilegálně.“ podotýká Peter Fritz, ředitel MAMUZu.

Součástí výstavy jsou vedle původních exponátů také mediální stanoviště, fotografie, dotykové artefakty nebo hry pro děti, takže návštěvníci mohou mayskou kulturu uchopit všemi smysly.

Kurátor & aktéři

Výstava "MAYA" vznikla ve spolupráci muzea MAMUZ se společností Museumpartner GmbH za podpory Patrimonio Cultural y Natural (Generální ředitelství pro kulturní a přírodní dědictví), Ministerio de Cultura y Deportes (Ministerstvo kultury a sportu) a Museo Nacional de Arqueología y Etnología (Národní muzeum archeologie a etnologie) z Guatemaly.

Kurátorem výstavy je Nikolai Grube, profesor staroamerických studií a etnologie na univerzitě v Bonnu. Jeho vědecký výzkum významně přispěl k rozluštění mayského písma a záhad mayských královských dynastií. Podílel se na řadě archeologických projektů v Guatemale, Belize, Hondurasu a Mexiku a v současnosti řídí archeologický projekt Uxul na jihu spolkové země Campeche v Mexiku.

Bližší informace k prohlídkám s průvodcem a workshopům pro skupiny a školní třídy Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 0043 (0)2572/20719 nebo na

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List