Království doby železné

Buy tickets

Museum Mistelbach Museum Mistelbach

Muzeum MAMUZ v Mistelbachu pořádá od 19. března 2022 novou tematickou výstavu „Království doby železné“, v níž se vydá po stopách rané doby železné. Nástup nového materiálu, kterým bylo železo, vyvolal v 8. století před Kristem zásadní změny ve společnosti, které byly spojeny s mnoha inovacemi v technické, ekonomické a náboženské oblasti. Na čele společnosti stála elita, jejíž příslušníci byli pohřbíváni v monumentálních mohylách s výbavou, která dokládala jejich bohatství nabyté z obchodu. Cenná pohřební výbava, například umělecky zdobené sady nádobí, podává svědectví o velkolepých hostinách u královských dvorů. Vystavené jedinečné archeologické objekty a nápadité rekonstrukce zprostředkují nezapomenutelné dojmy o prvních královstvích na území střední Evropy.

V 8. století př. Kr. začala v Evropě nová epocha – doba železná. Železo se stalo nejdůležitějším materiálem pro výrobu nástrojů, ozdob, nářadí a zbraní a společně se zintenzivněním obchodních kontaktů s regiony kolem Středozemního moře vytvořilo základ nové, více strukturované společnosti. Halštatská kultura, pojmenovaná podle známého naleziště v Horním Rakousku, představuje úplně novou kulturu, pro kterou je charakteristická výrazná hierarchizace obyvatelstva, což dokládá velké množství nálezů z pohřebišť. Příslušníci nejvyšší vrstvy byli pohřbíváni v nápadných velkých mohylách. V nich byla uložena hodnotná pohřební výbava, mimo jiné zbraně, šperky, předměty dovážené z oblasti Středozemního moře, velké soupravy nádobí pro slavnostní hodování v záhrobí a kultovní nádoby.

Co ale dnes víme o významných postavách rané doby železné a jak daleko sahala jejich moc? Neznáme názvy jednotlivých etnik ani jména jejich panovníků. Na jejich bohatství a vliv můžeme usuzovat pouze podle archeologických svědectví a písemných pramenů vzniklých ve vyspělých kulturách středomořského regionu.

Nejcennějšími exponáty výstavy je pohřební výbava z halštatské doby, například bronzová maska a ruce, pancíř a přilba z lokality Kröll-Schmid-Kogel u obce Kleinklein ve Štýrsku, soška hráče na antickou flétnu aulos z lokality Százhalombatta v Maďarsku, vozík s ptáčky z lokality Glasinac v dnešní Bosně nebo bronzová soška býčka z jeskyně Býčí skála. Kromě toho jsou vystaveny kopie kultovního vozu ze Strettwege, zlatého náramku z Uttendorfu a socha knížete z doby halštatské z Hirschlanden. Široké veřejnosti se poprvé představí některé nové nálezy z nedávných vykopávek, například pohřební urna ze Schöngrabern. Pro mladé návštěvníky jsou připraveny dětské stanice, na kterých se mohou interaktivně seznamovat s tím, jak vypadal život v době železné.

Těžištěm výstavy je představení kulturní úrovně vládnoucích elit, které v neposlední řadě i díky svým kontaktům s jinými kulturami určovaly charakter středoevropského regionu. Z nalezených předmětů importovaných z oblasti Středozemního moře lze usuzovat na intenzivní výměnu s dávnými vyspělými mediteránními kulturami.

Výstava se koná ve spolupráci sNaturhistorisches Musemu Wien a Museumspartner.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List