MAYA bohové & rituály

Buy tickets

Museum Mistelbach Museum Mistelbach

Mimořádná výstava „MAYŠTÍ bohové & rituály“ od 13. února 2021 je zasvěcena náboženství a kosmologii Mayů. Podle jejich představ byl celý svět prostoupen božskými silami: hory, jeskyně, přírodní úkazy, stejně jako rostliny a zvířata, ba i věci vyrobené lidskou rukou měly duši. Výstava přibližuje mayské pověsti o stvoření světa a nejvýznamnější božstva, z nichž se leckterá v mayském náboženství dochovala do současnosti.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List